Thứ sáu, 22/06/2018 10:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chi 27.000 tỷ tăng lương

16/11/2010, 09:34 (GMT+7)

Với 78,3% số ĐB có mặt tán thành, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách TƯ năm 2011. Theo đó, tổng thu cân đối ngân sách TƯ là 398.679 tỷ đồng; tổng thu cân đối ngân sách địa phương 206.321 tỷ đồng. Tổng chi cân đối ngân sách TƯ năm 2011 là 519.279 tỷ đồng bao gồm cả 126.208 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TƯ cho ngân sách địa phương.

Trong số các khoản chi phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng…, lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề được 22.600 tỷ đồng; y tế 10.200 tỷ đồng; khoa học công nghệ 4.870 tỷ đồng; chi lương hưu và bảo đảm xã hội 59.450 tỷ đồng; chi bảo vệ môi trường 1.100 tỷ đồng; chi phí quản lý hành chính 23.860 tỷ đồng.

Trong việc điều chỉnh lương tối thiểu, tăng lương hưu…, Chính phủ sẽ dành khoản ngân sách là 27.000 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu, năm 2010 con số này là 22.090 tỷ đồng.

TRƯỜNG GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận