Thứ năm, 23/05/2019 11:56 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chỉ đạo quyết liệt 5 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới

16/07/2015, 09:26 (GMT+7)

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Chương trình, cần phát huy kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai khẩn trương, bổ sung các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao hơn nữa về số lượng và chất lượng; phát triển các mô hình phát triển sản xuất, liên kết sâu với doanh nghiệp, nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tập trung xử lý những tồn tại, đôn đốc các tỉnh kịp thời phân bổ vốn cho các huyện, xã; có biện pháp chỉ đạo tập trung quyết liệt đối với 5 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay cả nước có 889 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 9,94% và bình quân mỗi xã đạt 11,6 tiêu chí, tăng 6,7 tiêu chí/xã so với năm 2011, số xã đạt 15-18 tiêu chí chiếm 15,4%, số xã đạt 10-14 tiêu chí là 35,8%, số xã đạt 5-9 tiêu chí là 31,1% và số xã dưới 5 tiêu chí là 7,75%.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận