Thứ hai, 25/06/2018 05:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chi hơn 36 tỷ đồng bảo vệ và phát triển rừng

22/07/2013, 10:22 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định “Phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2013 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng”.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định “Phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2013 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng”.

Theo đó, tổng dự toán chi năm 2013 là 36.444 triệu đồng. Trong đó, kinh phí hoạt động của bộ máy điều hành Quỹ 4.266 triệu đồng; chi lập các đề án và giao khoán bảo vệ rừng 5.103 triệu đồng; kinh phí chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng 24.408 triệu đồng; lập quỹ dự phòng bằng 5% số thu năm 2013, với số tiền 2.666 triệu đồng.

Được biết tổng dự toán thu Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2013 của Quảng Nam là hơn 109 tỷ đồng, trong đó, nguồn thu năm 2013 là 53.326 triệu đồng; chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013 là 56.394 triệu đồng.

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận