Thứ sáu, 19/04/2019 07:19 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chi trả hơn 20.298 ha dịch vụ rừng

06/11/2013, 09:35 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu các Hạt Kiểm lâm Nam Trà My, Nông Sơn và Đại Lộc có trách nhiệm lập phương án, kế hoạch đề nghị hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng...

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu các Hạt Kiểm lâm Nam Trà My, Nông Sơn và Đại Lộc có trách nhiệm lập phương án, kế hoạch đề nghị hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng từ nguồn thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng gửi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, Sở NN-PTNT kiểm tra, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Cụ thể, đối với lưu vực thủy điện Khe Diên, Hạt Kiểm lâm Nông Sơn quản lý diện tích rừng 5.521,725 ha; Hạt Kiểm lâm Đại Lộc quản lý diện tích rừng 205,136 ha. Đối với lưu vực thủy điện Sông Tranh 2 - Trà Linh 3 - Tà Vi: Hạt Kiểm lâm Nam Trà My quản lý diện tích rừng 14.572,97 ha.

Hiện số diện rừng trên chưa có chủ rừng, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao các Hạt Kiểm lâm: Nam Trà My, Nông Sơn và Đại Lộc quản lý diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng nhưng chưa có chủ rừng quản lý tại các lưu vực thủy điện Sông Tranh 2 - Trà Linh 3 - Tà Vi, Khe Diên.

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận