Chủ nhật, 15/09/2019 07:20 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chi trả trợ cấp khi thay đổi nơi cư trú

19/01/2015, 07:40 (GMT+7)

Tại Nghị định 136/2013 ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: dinhthevinhth@gmail.com hỏi:

Tôi có bác họ là người được hưởng trợ cấp hàng tháng (người già sống độc thân). Nay bác tôi mắc bệnh hiểm nghèo nên họ hàng quyết định đưa bác tôi về quê để trông nom (thay đổi chỗ ở trong cùng huyện) và sau này nếu có việc hậu sự thì thực hiện tại quê hương.

Như vậy bác tôi thay nơi cư trú thì các thủ tục để được hưởng trợ cấp ở nơi ở mới như thế nào; sau này bác tôi mất thì làm thủ tục gì để được hưởng trợ cấp mai táng phí?

Trả lời:

Tại Nghị định 136/2013 ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện theo quy định sau đây:

Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có đơn đề nghị gửi chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, chủ tịch UBND cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng bao gồm:

Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng.

Bản sao giấy chứng tử.

Bản sao quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người đơn thân.

Bản sao sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã, bản sao quyết định thôi hưởng trợ cấp BHXH, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng:

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân tổ chức mai táng cho đối tượng làm hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều này gửi chủ tịch UBND cấp xã.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, chủ tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu và áp dụng trong trường hợp của bác bạn. Nếu còn khó khăn hay vướng mắc bạn nên đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để hỏi sẽ được hướng dẫn cụ thể.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận