Thứ năm, 20/09/2018 03:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính phủ trình dự án Luật Giáo dục Quốc phòng – An ninh

21/08/2012, 10:43 (GMT+7)

Dự án Luật Giáo dục Quốc phòng – An ninh (QP-AN) do Chính phủ trình tại phiên họp sáng qua (20/8) đã được UBTV Quốc hội nhất trí trình Quốc hội vào kỳ họp tới.

Dự án Luật Giáo dục Quốc phòng – An ninh (QP-AN) do Chính phủ trình tại phiên họp sáng qua (20/8) đã được UBTV Quốc hội nhất trí trình Quốc hội vào kỳ họp tới.

Dự thảo luật gồm 6 chương, 42 điều, quy định về giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giáo dục QP-AN.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Chính phủ đã thể hiện rõ quan điểm về hai vấn đề còn khác nhau trong quá trình xây dựng luật. Thứ nhất, về bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng trong các DN ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, theo Chính phủ cần được quy định tại dự thảo luật. Thứ hai là bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, Chính phủ cũng đồng ý với quan điểm cần có quy định tại dự thảo luật vì đây là đối tượng có vai trò, vị trí nhất định trong đời sống tinh thần của xã hội nên cần nắm được kiến thức QP-AN một cách hệ thống, sâu rộng.

Theo UBTV Quốc hội, bên cạnh bồi dưỡng, dự án luật cũng cần quy định cụ thể về phổ biến kiến thức QP-AN toàn dân. Theo đó, các địa phương, địa bàn trọng điểm về QP-AN quy định phổ biến kiến thức này cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chủ hộ tàu, thuyền hoạt động dài ngày trên biển; chủ hộ gia đình tuyến biên giới, trên đảo, người lao động ở các vùng biên giới, hải đảo, người lao động trong các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp. Vì đây là biện pháp thiết thực góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở.

V.N

Đang được quan tâm

Gửi bình luận