| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 16/01/2021 - 00:30

Chính trị

Chính phủ vay 16 tỷ USD trong 9 tháng

Thứ Tư 12/10/2016 - 07:21

Tốc độ vay nợ nước ngoài và huy động vốn từ trái phiếu của Chính phủ đang ở mức cao so với cùng kỳ những năm gần đây. 

Theo số liệu về tình hình thu - chi Ngân sách Nhà nước vừa được Bộ Tài chính công bố, đến hết 30/9, Chính phủ đã huy động được khoảng 250.320 tỷ đồng (hơn 11 tỷ USD) trái phiếu, tương đương gần 89% kế hoạch đề ra cho cả năm 2016. So với cùng kỳ những năm gần đây, số thu cũng vượt trội trong bối cảnh việc huy động vốn qua kênh trái phiếu được cơ quan điều hành đánh giá là khá thuận lợi.

Huy động vốn trái phiếu Chính phủ 9 tháng đầu năm 2013-2016

Năm 2013 2014 2015 2016
Giá trị huy động 144.965 210.198 127.159 250.320
So kế hoạch năm 75% 90,6% 50,8% 89%

Đơn vị: tỷ đồng

Trong tháng 9, Chính phủ cũng ký thêm một hiệp định vay mới với Pháp trị giá 58,4 triệu USD, đưa tổng số tiền vay nước ngoài sau 3 quý lên khoảng 4,88 tỷ USD. Tính chung khoản nợ nước ngoài và huy động từ trái phiếu, nhà điều hành đã vay khoảng 16 tỷ USD trong 9 tháng, gần gấp đôi so với con số hơn 8 tỷ USD cùng kỳ. Năm 2016, Chính phủ dự kiến vay khoảng 452.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 20 tỷ USD) để cân đối ngân sách. 

chinh-phu-vay-16-ty-usd-trong-9-thang
Bội chi ngân sách sau 9 tháng ước khoảng 152.200 tỷ đồng.


Bộ Tài chính cho biết tới 25/9, tổng số tiền chi trả nợ của Chính phủ là khoảng 176.827 tỷ đồng (gần 7,9 tỷ USD), trong đó khoản trả nợ trong nước hơn 6,2 tỷ USD, còn lại trả nợ vay nước ngoài. Năm 2016, Chính phủ dự kiến dành 12 tỷ USD để trả nợ, gồm trả trực tiếp đã bố trí trong dự toán ngân sách năm (154.000 tỷ đồng), trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại (24.000 tỷ), đảo nợ (95.000 tỷ).

Cũng tại báo cáo này, Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng là 718.300 tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm. Trong khi đó, các khoản chi đã lên tới 870.500 tỷ đồng. Bội chi ngân sách 9 tháng theo đó ước khoảng 152.200 tỷ đồng, bằng gần 60% dự toán năm.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/chinh-phu-vay-16-ty-usd-trong-9-thang-d177379.html