Chủ nhật, 17/02/2019 04:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính quyền xã Thượng Vực thiếu sót

01/03/2013, 10:10 (GMT+7)

Thời vụ gieo cấy đến nay dù sao cũng đã muộn, các cấp chính quyền xã Thượng Vực nên tập trung giải quyết dứt điểm theo nguyện vọng của nhân dân thôn Trung Vực Trong,...

Báo NNVN ra ngày 27/2 có bài “Hà Nội: Nông dân “đình công”, không chịu xuống đồng” phản ánh việc hàng trăm hộ dân thôn Trung Vực Trong (xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) không chịu nhận ruộng gieo cấy vụ ĐX 2012 - 2013 vì cho rằng công tác dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) có nhiều điều bất hợp lí.

>> Nông dân “đình công”, không chịu xuống đồng!

Chúng tôi xin thông tin thêm về sự việc này nhằm làm rõ những thắc mắc, kiến nghị của người dân xung quanh những vướng mắc trong quá trình triển khai DĐĐT ở đây.

Người dân kiến nghị đúng

Theo ý kiến của người dân thôn Trung Vực Trong, do trước khi tiến hành DĐĐT, quỹ đất công ích 5%, quỹ đất đấu thầu và các quỹ đất khác ngoài quỹ đất I (tạm gọi là “đất 64” - đất nông nghiệp được Nhà nước chia cho các khẩu theo Nghị định 64 – CP năm 1993 của Chính phủ) vẫn còn rất lớn. Vì thế, người dân cho rằng, các quỹ đất ngoài “đất 64” phải được trích ra để bổ sung vào quỹ đất tái quy hoạch và xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng khi tiến hành DĐĐT, chứ không được cắt bớt từ quỹ “đất 64” với mức bình quân mỗi khẩu 30 m2.

Về ý kiến này, theo báo cáo thống kê, rà soát hiện trạng đất nông nghiệp của Ban DĐĐT thôn Trung Vực Trong tại Kế hoạch giao ruộng ban hành ngày 2/12/2012 cho thấy, các diện tích đất nông nghiệp ngoài “đất 64” của thôn này gồm: Diện tích đất 5% của thôn đã được cấp giấy chứng nhận là 25.284 m2; diện tích đất 5% chưa được cấp giấy chứng nhận là 7.032 m2; diện tích đất do người dân tự chuyển đổi là 57.760 m2; diện tích đất đấu thầu 20 năm là 17.910 m2; diện tích đất tăng gia là 1.800 m2. Tổng cộng, diện tích đất nông nghiệp ngoài “đất 64” của thôn Trung Vực Trong là 109.786 m2.

Cũng theo báo cáo, tổng diện tích đất nông nghiệp thực đo được trước khi DĐĐT là 683.670 m2. Như vậy, trước khi tiến hành DĐĐT, diện tích đất nông nghiệp ngoài “đất 64” của thôn Trung Vực Trong chiếm tới... 16% tổng diện đất nông nghiệp toàn thôn!

Theo phản ánh của người dân, các diện tích đất 5%, đất đầu thầu... ngoài “đất 64” hiện nay ở thôn Vực Trong đều sử dụng rất có hiệu quả, nhiều hộ muốn được Nhà nước giao sử dụng lâu dài.

Anh Bùi Duy Hùng, một người dân thôn Trung Vực Trong, khẳng định: “Nếu được phép, không chỉ tôi và rất nhiều hộ sẵn sàng nhận phần đất 5%, hoặc đất đầu thầu để SX lâu dài. Còn phần “đất 64” xin được cắt để bổ sung cho quỹ đất tái quy hoạch kênh mương, giao thông nội đồng khi tiến hành DĐĐT”.

Như vậy, ý kiến của người dân thôn Trung Vực Trong về việc trích quỹ đất ngoài “đất 64” để bổ sung vào quỹ đất tái quy hoạch xây dựng giao thông nội đồng, thủy lợi... khi tiến hành DĐĐT là chính xác và hợp tình hợp lí.

Người dân thôn Trung Vực Trong đến nay vẫn không chịu nhận ruộng gieo cấy

Trong công văn gửi UBND huyện Chương Mỹ về khiếu nại của người dân thôn Trung Vực Trong liên quan đến vấn đề này, UBND xã Thượng Vực chỉ rõ: “Diện tích đất đấu thầu 20 năm, UBND xã đang tiến hành thanh lý hợp đồng, nếu thôn nào không đủ Quỹ đất I giao cho dân khi DĐĐT, thì sẽ lấy quỹ đất đấu thầu này để giao cho dân”.

Tại  Kế hoạch giao ruộng ban hành ngày 2/12/2012 của Ban DĐĐT thôn Trung Vực Trong cũng đã nêu: “Những hộ có đất đặc thù như đất 5%, đất xen kẹt, đất tự chuyển đổi... nếu có đơn xin sử dụng, thì khi tiến hành DĐĐT, hộ nào có diện tích đất đặc thù phải nhận diện tích đất đó...”.

Như thế, về tinh thần và nguyên tắc xử lí đất ngoài “đất 64” của xã Thượng Vực và thôn Trung Vực Trong khi tiến hành DĐĐT xem ra đã rất rõ, không hiểu sao vẫn chưa thực hiện, dẫn đến việc khiếu nại của người dân?

Chính quyền thiếu sót

Xung quanh những vấn đề bức xúc của người dân thôn Trung Vực Trong trong quá trình DĐĐT, ngày 1/2/2013, UBND huyện Chương Mỹ đã có cuộc họp bàn nhằm tìm các giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, kết luận: “Trong quá trình tổ chức thực hiện DĐĐT đã nảy sinh một số thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ xã và thiếu sót, khuyết điểm của Tiểu BCĐ DĐĐT thôn Trung Vực Trong trong việc học tập, dân chủ công khai và tổ chức thực hiện phương án DĐĐT của xã và phương án giao ruộng của thôn Trung Vực Trong.

Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ cũng giao UBND xã, BCĐ DĐĐT xã Thượng Vực tiếp tục mời các hộ xã viên khác khẩn trương nhận ruộng, tạm giao theo phương án đã xây dựng... để dân gieo cấy kịp thời vụ, không được để dân bỏ ruộng hoang.

Tuy nhiên cho tới đến thời điểm này, nông dân thôn Trung Vực Trong vẫn không nhất trí phương án tạm giao, mà yêu cầu giải quyết dứt điểm việc giao đất thì mới nhận ruộng để SX.

Thiết nghĩ, thời vụ gieo cấy đến nay dù sao cũng đã muộn, các cấp chính quyền xã Thượng Vực nên tập trung giải quyết dứt điểm theo nguyện vọng của nhân dân thôn Trung Vực Trong, không để vướng mắc dây dưa trong các vụ tiếp theo.

LÊ BỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận