Chủ nhật, 22/09/2019 02:22 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chính sách đối với cán bộ y tế xã

20/01/2015, 06:40 (GMT+7)

Ngày 8/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về y tế xã, phường, thị trấn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/1/2015, trong đó có quy định nhân lực của y tế xã và chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế xã...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: vanphuc83@gmail.com hỏi:

Tôi học trung cấp điều dưỡng, ra trường vào làm tại trạm y tế xã (làm hợp đồng, chưa được công nhận là biên chế). Nay xin hỏi trường hợp của tôi có được xét vào biên chế theo chính sách mới không? Mong luật sư quan tâm trả lời.

Trả lời:

Ngày 8/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về y tế xã, phường, thị trấn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/1/2015, trong đó có quy định nhân lực của y tế xã và chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế xã như sau:

Nhân lực của y tế xã: Người làm việc tại trạm y tế xã được xác định là viên chức. Tổng số người làm việc tại trạm y tế xã nằm trong tổng số người làm việc của trung tâm y tế huyện, được xác định theo vị trí việc làm trên cơ sở khối lượng công việc phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở địa phương theo vùng miền.

Chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế xã được quy định: Đối với số cán bộ y tế trước đây đã thuộc biên chế Nhà nước (kể cả số cán bộ y tế chuyên trách ở cơ sở thuộc các xã vùng cao, biên giới, hải đảo): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định nếu đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu và tiêu chuẩn của vị trí công việc đảm nhiệm.

Đối với số cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hoặc khu vực miền núi, Tây Nguyên không nằm trong biên chế Nhà nước (thuộc diện hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg):

+ Nếu có đủ thời gian 36 tháng làm việc tại các trạm y tế xã (tính đến ngày Nghị định số 117/2014/NĐ-CP có hiệu lực), đáp ứng đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp thì được xét tuyển đặc cách theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm tiến hành ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật.

+ Nếu chưa đủ thời gian 36 tháng làm việc tại các trạm y tế xã (tính đến ngày Nghị định số 117/2014/NĐ-CP có hiệu lực), thực hiện tuyển dụng theo quy định của Luật Viên chức.

Vì trong thư gửi bạn không nói rõ bạn vào nhận công tác đến này là bao lâu, nên luật gia nêu các quy định của Nhà nước để bạn nghiên cứu vận dụng vào trường hợp của mình.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận