Thứ năm, 23/05/2019 07:39 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chính sách đối với nhà giáo

22/01/2014, 11:52 (GMT+7)

Tôi là giáo viên được điều động lên vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, nay hạn là 5 năm đã quá 6 tháng nhưng do Phòng Giáo dục huyện chưa sắp xếp được nên tôi chưa được điều động về trường cũ nơi tôi công tác...

Bạn đọc gửi từ hòm thư: vanhuy@gmail.com xin hỏi luật sư:

Tôi là giáo viên được điều động lên vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, nay hạn là 5 năm đã quá 6 tháng nhưng do Phòng Giáo dục huyện chưa sắp xếp được nên tôi chưa được điều động về trường cũ nơi tôi công tác. Nay xin luật sư tư vấn, trường hợp của tôi được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi như thế nào so với quy định trước đây?

Trả lời:

Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2013/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điềukiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có quy định:

Tại Điều 1sửa đổi nêu rõ: Phụ cấp thu hút tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 như sau: Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và trợ cấp chuyển vùng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

Từ quy định trên thì bạn vẫn được hưởng chế độ theo Nghị định 116 như đã nêu.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận