Thứ bảy, 16/02/2019 12:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính sách đối với TNXP

13/12/2013, 10:36 (GMT+7)

Tháng 3/1952, tôi tham gia TNXP tại đơn vị 305 TNXP làm hộ lý chăm sóc thương binh tại Bệnh viện Thanh Cù, Phú Thọ. Đến tháng 11/1954, tôi xuất ngũ về địa phương...

Nguyễn Thị Nghị ở Phù Ninh (Phú Thọ) xin hỏi:

Tháng 3/1952, tôi tham gia TNXP tại đơn vị 305 TNXP làm hộ lý chăm sóc thương binh tại Bệnh viện Thanh Cù, Phú Thọ. Đến tháng 11/1954, tôi xuất ngũ về địa phương. Một số TNXP cùng đơn vị với tôi đã được cấp kỷ niệm chương và hưởng chế độ của Nhà nước. Vậy luật gia cho biết, trường hợp của tôi có được nhận chế độ của Nhà nước không?

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Thông tư liên tịch số 08 ngày 16/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định:

Thời gian tính hưởng chế độ trợ cấp: Thời gian tính hưởng chế độ trợ cấp được tính kể từ ngày TNXP tập trung tham gia kháng chiến đến ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương.

Trường hợp TNXP có thời gian tập trung tham gia kháng chiến không liên tục thì thời gian tính hưởng chế độ trợ cấp là tổng thời gian thực tế của các lần tập trung tham gia kháng chiến.

Chế độ trợ cấp một lần: Chế độ trợ cấp một lần được tính theo số năm thực tế trực tiếp tham gia kháng chiến theo quy định cụ thể như sau:

Từ đủ 2 năm trở xuống, mức hưởng trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng;

Trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Khi tính thời gian thực hiện chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính nửa (1/2) năm.

Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP không thể hiện được cụ thể thời gian tập trung tham gia kháng chiến thì chỉ thực hiện mức trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng.

Trường hợp TNXP đã từ trần trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 hoặc Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì một trong những người sau đây được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng: Vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người từ trần.

Chế độ trợ cấp hằng tháng: Đối tượng được xét hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng là TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa.

Đối tượng được xét hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng thì không hưởng chế độ trợ cấp một lần. Mức trợ cấp hằng tháng bằng 360.000 đồng. Mức trợ cấp này sẽ được điều chỉnh tương ứng khi Chính phủ điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng quy định tại Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Đối chiếu với quy định trên thì bà được hưởng các chế độ trợ cấp đối với TNXP (trợ cấp 1 lần). Bà liên hệ với chính quyền địa phương để làm các thủ tục công nhận là TNXP, sau đó làm các thủ tục hưởng chế độ trợ cấp theo quy định.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận