Thứ sáu, 22/06/2018 09:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính sách hỗ trợ mới của Hà Nội

17/06/2014, 08:03 (GMT+7)

Áp dụng cho giai đoạn 2014-2020 gồm khuyến khích phát triển SX nông nghiệp chuyên canh, khuyến khích phát triển làng nghề, hỗ trợ cấp nước sạch nông thôn.

Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật:

Gồm nông dân SX nhỏ, nông dân SX hàng hóa, chủ trang trại, xã viên và HTX, mỗi người được tham gia 1 lần/một nội dung tập huấn. Mức hỗ trợ giảng viên, hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật có trình độ kỹ sư và tương đương được trả tiền công 25.000 đ/giờ; hỗ trợ cho người SX tối đa không quá 50.000 đ/ngày. Thời gian tập huấn tối đa không quá 3 ngày/lớp.

Hỗ trợ khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giống vật nuôi:

Giống cây trồng, giống thủy sản được hỗ trợ một lần 50% chi phí mua giống lần đầu, riêng đối với giống hoa lan nuôi cấy mô, hoa lily hỗ trợ 1 lần 20% chi phí mua giống lần đầu. Giống vật nuôi hỗ trợ toàn bộ chi phí thụ tinh nhân tạo khi phối giống bằng tinh bò sữa, bò thịt chất lượng cao, tinh lợn giống cao sản.

Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh:

 Đối với cây trồng hỗ trợ 50% chi phí BVTV trong năm đầu và 30% trong năm thứ hai. Hỗ trợ 70% trong năm đầu và 50% trong năm thứ hai nếu sử dụng các chế phẩm sinh học. Đối với vật nuôi, hỗ trợ chi phí tiêm phòng với các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn, hóa chất khử trùng, tiêu độc.

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm:

100% lãi suất vay vốn tín dụng theo mức lãi suất của ngân hàng nông nghiệp, thời gian không quá 3 tháng với các loại cây trồng vật nuôi có chu kỳ SX dưới 6 tháng và không quá 6 tháng với loại dài ngày.

Hỗ trợ xây dựng hạ tầng đối với cây trồng hỗ trợ một lần chi phí khoan giếng, đào giếng lấy nước tưới tối đa không quá 10 triệu đ/ha. Hỗ trợ 1 lần kinh phí mua thùng chứa vỏ thuốc BVTV và 100% chi phí xử lý vỏ bao bì trong năm đầu và 70% năm thứ hai.

Đối với vật nuôi hỗ trợ 1 lần khi xây dựng công trình xử lý chất thải với mức 300.000 đ/đầu gia súc. Đối với nuôi trồng thủy sản hỗ trợ một lần 50% kinh phí mua thiết bị làm giàu ô xi, tối đa không quá 15 triệu đ/ha.

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề:

Hỗ trợ 100% kinh phí để thực hiện các nội dung: Đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu. Đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng và hệ thống các dấu hiệu nhận diện. Tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu. Mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đ/1 nội dung/1 làng nghề…

Hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc bắt đầu sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung ở mức bù 60% giá nước sạch trong năm đầu, 30% giá trong năm thứ hai, mức tối đa 4 m3/người/tháng.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận