Thứ hai, 23/07/2018 09:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính sách hỗ trợ ngư dân

03/06/2015, 06:12 (GMT+7)

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, HTX khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn ở Thanh Hóa hỏi:

Gia đình tôi là ngư dân. Trước đây chỉ đánh bắt nhỏ lẻ ven bờ, nay nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước mà gia đình tôi có tàu mới công suất lớn và tham gia vào HTX đánh cá xa bờ. Nay tôi muốn hỏi luật sư về chính sách bảo hiểm đối với ngư dân cũng như chính sách thuế ra sao?

Trả lời:

Theo Nghị định số 67/2014 ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản quy định về chính sách ưu đãi đối với ngư dân như sau:

Chính sách bảo hiểm: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, HTX khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên:

Hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu.

Hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu (bảo hiểm mọi rủi ro) với mức:

70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400CV.

90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Chính sách ưu đãi thuế: Miễn thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên khai thác.

Không thu lệ phí trước bạ đối với tàu, thuyền khai thác thủy, hải sản.

Miễn thuế môn bài đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sử dụng cho hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Các trường hợp sau không chịu thuế giá trị gia tăng:

Sản phẩm thủy sản của tổ chức, cá nhân nuôi trồng, khai thác bán ra.

Bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp khai thác hải sản.

Chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế giá trị gia tăng của tàu dùng để khai thác hải sản đối với tàu được đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp khai thác hải sản.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động khai thác hải sản, thu nhập từ dịch vụ hậu cần phục vụ trực tiếp cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ; thu nhập từ đóng mới, nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên để phục vụ hoạt động khai thác hải sản.

Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để đóng mới, nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Trên đây là những chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với ngư dân, gia đình anh nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận