Chủ nhật, 18/11/2018 02:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính sách hỗ trợ người SX lúa

27/12/2012, 12:32 (GMT+7)

Trên phương tiện truyền thông có nói đến những vấn đề ưu tiên, hỗ trợ đối với người trồng lúa. Xin hỏi luật gia chính sách cụ thể như thế nào và được thực hiện chưa hay mới chỉ là chính sách?

Ông Nguyễn Văn Thành ở An Giang xin hỏi: 

Trên phương tiện truyền thông có nói đến những vấn đề ưu tiên, hỗ trợ đối với người trồng lúa. Xin hỏi luật gia chính sách cụ thể như thế nào và được thực hiện chưa hay mới chỉ là chính sách? Đây là vấn đề người trồng lúa chúng tôi rất quan tâm.

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa quy định chính sách hỗ trợ người SX lúa như sau:

Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ người SX lúa như sau:

Hỗ trợ SX lúa hằng năm: Hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân SX lúa trên đất chuyên trồng lúa nước; Hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân SX lúa trên đất lúa khác trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

Hỗ trợ SX lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh: Hỗ trợ 70% chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khi SX lúa bị thiệt hại trên 70%; Hỗ trợ 50% chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khi SX lúa bị thiệt hại từ 30 - 70%.

Hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa: Hỗ trợ 70% chi phí khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng thành đất trồng lúa hoặc cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước; mức chi phí do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định; Hỗ trợ 100% giống lúa trong năm đầu để SX trên diện tích đất trồng lúa mới khai hoang; Hỗ trợ 70% giống lúa trong năm đầu để SX trên diện tích đất lúa khác được cải tạo thành đất chuyên trồng lúa nước.

Ưu tiên hỗ trợ chi phí bảo hiểm SX lúa theo quy định.

Cơ chế hỗ trợ: Đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí; Đối với các địa phương có khoản điều tiết từ các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50% thì được hỗ trợ 50% kinh phí; Các địa phương còn lại sử dụng ngân sách địa phương.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân SX lúa ngoài được hưởng các chính sách hỗ trợ SX lúa theo quy định như đã nêu ở trên còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước theo quy định hiện hành.

Trên đây là những quy định chung và có hiệu lực từ ngày 1/7/29012.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận