Thứ tư, 24/04/2019 05:38 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chính sách tín dụng cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt

18/08/2014, 08:59 (GMT+7)

Ngày 15/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Về nguyên tắc cho vay, Thông tư nêu rõ: Chủ tàu có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả gốc, lãi đúng hạn cho ngân hàng thương mại theo hợp đồng tín dụng. Ngân hàng thương mại thực hiện cho vay đối với chủ tàu theo quy định của Thông tư này.

Chủ tàu phải có tên trong danh sách phê duyệt của UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương là đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và có phương án SXKD cụ thể. Tàu đóng mới phải có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2014.

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận