| Hotline: 0983.970.780

Chính sách về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ

Thứ Hai 24/07/2017 , 06:35 (GMT+7)

Tại Quyết định số 75/2013 ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ...

Anh Lê Văn Tuân ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xin hỏi:

Anh trai tôi là liệt sỹ, hiện chưa tìm được mộ. Vừa qua có người đồng đội của anh tôi đến nhà cho biết địa điểm nơi anh tôi hy sinh. Tôi và người đó đang tìm các giấy tờ để làm thủ tục cùng gia đình đi tìm mộ anh tôi. Tôi muốn tìm hiểu thêm những quy định của nhà nước về vấn đề này. Mong luật sư trả lời sớm.

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Tại Quyết định số 75/2013 ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ và Thông tư liên tịch số 66/2014 ngày 13/6/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định nêu trên quy định chế độ, chính sách; cách tính hưởng và chi trả chế độ đối với người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; người cung cấp thông tin về liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ như sau:

1. Người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ:

a) Người dẫn đường, bảo vệ, tham gia trực tiếp các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg (mức 220.000 đồng/người/ngày thực tế được huy động làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước; mức 100.000 đồng/người/ngày thực tế được huy động làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước;

b) Được bảo đảm tiền ăn bằng 02 lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

c) Được cấp tiền mua trang phục chuyên dùng, nếu có thời gian trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ 03 tháng trở lên;

d) Được bố trí phương tiện đi lại hoặc thanh toán tiền đi lại như quy định đối với cán bộ, công chức đi công tác, được hướng dẫn thực hiện như sau:

- Căn cứ chi trả: Quyết định về việc huy động của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thành phố) hoặc Thủ trưởng Cục Chính trị quân khu, trên cơ sở kế hoạch tìm kiếm, quy tập đã được phê duyệt (Quyết định ghi rõ thời gian được huy động, các chế độ được hưởng, kinh phí chi trả);

- Tổ chức chi trả: Ở trong nước do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thành phố) chi trả; ở ngoài nước do đội tìm kiếm, quy tập chi trả; lập phiếu chi trả (Mẫu 02) làm chứng từ thanh quyết toán;

- Chi phí thanh toán viện phí, chuyển thương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg thực hiện như hướng dẫn tại Điểm g Khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

2. Người cung cấp thông tin trực tiếp xác định đúng vị trí mộ, quy tập được ít nhất 01 hài cốt liệt sĩ trở lên (đủ điều kiện công nhận là hài cốt liệt sĩ) được bồi dưỡng và khen thưởng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg; được hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thành phố) hoặc đội tìm kiếm, quy tập (nếu làm nhiệm vụ ở ngoài nước) lập văn bản, có xác nhận của chính quyền địa phương sở tại và chỉ huy đơn vị tìm kiếm, quy tập (Mẫu 01); trực tiếp chi trả chế độ cho người cung cấp thông tin chính xác; lập phiếu chi trả (Mẫu 02) làm chứng từ thanh quyết toán.

b) Người có thành tích xuất sắc về cung cấp thông tin chính xác mộ liệt sĩ được khen thưởng ngay sau khi có kết quả tìm kiếm, quy tập; do Tư lệnh Quân khu hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) quyết định.

3. Hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ

a) Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn khi đến các đơn vị nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg; với số lượng không quá ba (03) người, mỗi năm một (01) lần.

b) Thủ tục, hồ sơ:

- Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ trước khi đi tìm mộ liệt sĩ, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cấp Giấy giới thiệu (Mẫu 03) và có trách nhiệm khai báo chính xác những thông tin để ghi trong Giấy giới thiệu; Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời hạn 01 ngày làm việc có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin và cấp giấy Giới thiệu cho đối tượng;

- Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi đến đơn vị nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: Giấy giới thiệu (bản chính, 01 bản); Giấy báo tử liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi công (bản sao có chứng thực, 01 bản);

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thành phố) hoặc đơn vị cấp sư đoàn hoặc tương đương trở lên, căn cứ vào các giấy tờ của thân nhân; trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, xem xét, quyết định hỗ trợ; lập Phiếu chi trả (Mẫu 02); sao, lưu các giấy tờ trên làm chứng từ thanh quyết toán.

Trên đây là những quy định chung về chính sách tìm kiểm hài cốt liệt sỹ. Anh cùng gia đình cần đến UBND xã để được cấp giấy giới thiệu và hướng dẫn các thủ tục, sau đó đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Vì sao tiểu thương chợ Núi Voi phản đối ra chợ tạm?

Vì sao tiểu thương chợ Núi Voi phản đối ra chợ tạm?

Chợ tạm Núi Voi (Thái Nguyên) được làm trên vỉa hè của đường dân sinh, nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Cần có kiểm soát chất lượng ‘nông sản giải cứu’

Cần có kiểm soát chất lượng ‘nông sản giải cứu’

Góp tay hỗ trợ nhau vào thời điểm khó khăn là cần thiết, nhưng chất lượng nông sản vẫn cần được đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Những câu chuyện đẫm nước mắt trong vụ lật thuyền ở Huế

Những câu chuyện đẫm nước mắt trong vụ lật thuyền ở Huế

Những người may mắn thoát chết trong vụ lật thuyền ở Thừa Thiên - Huế kể lại câu chuyện trong phút giây sinh tử, ai nghe cũng không cầm nổi nước mắt.