Thứ hai, 10/12/2018 10:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính sách với người già

05/11/2012, 12:12 (GMT+7)

Mẹ tôi năm nay 89 tuổi, sinh được 6 người con. Hiện các con mỗi người một nơi, mẹ tôi ở một mình ở quê, mẹ tôi không có lương hưu, không có thu nhập gì.

Anh Hồ Hải Nam ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xin hỏi:

Mẹ tôi năm nay 89 tuổi, sinh được 6 người con. Hiện các con mỗi người một nơi, mẹ tôi ở một mình ở quê, mẹ tôi không có lương hưu, không có thu nhập gì. Theo quy định thì mẹ tôi được hưởng trợ cấp người già mức 180.000 đồng hay 270.000 đồng/tháng? Mẹ tôi có phải đóng góp các loại quỹ của xã không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Người cao tuổi và Nghị định số 6/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi về chính sách bảo trợ xã hội tại Điều 6 quy định:

1. Mức chuẩn trợ cấp xã hội để xác định mức trợ cấp xã hội hằng tháng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng đối với người cao tuổi là 180.000 đồng (hệ số 1,0).

2. Mức trợ cấp xã hội hằng tháng thấp nhất đối với người cao tuổi quy định tại Điều 17 Luật Người cao tuổi sống tại cộng đồng do UBND xã, phường, thị trấn quản lý như sau:

a) Mức 180.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,0) đối với người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng;

b) Mức 270.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,5) đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng;

c) Mức 180.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,0) đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này mà không có lương, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng.

3. Mức 360.000 đồng/người/tháng (hệ số 2,0) đối với người cao tuổi được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Người cao tuổi.

4. Mức 360.000 đồng/người/tháng (hệ số 2,0) đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng quy định tại Điều 19 Luật Người cao tuổi.

5. Mức hỗ trợ chi phí mai táng khi người cao tuổi chết quy định tại Điều 18, Điều 19 Luật Người cao tuổi là 3.000.000 đồng.

6. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể ở Trung ương nơi có cơ sở chăm sóc người cao tuổi; Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định mức trợ cấp, trợ giúp cho người cao tuổi thuộc thẩm quyền quản lý nhưng không thấp hơn mức quy định tại khoản 2, khoản 3 khoản 4 và khoản 5 Điều này.

7. Trường hợp người cao tuổi thuộc diện hưởng các mức trợ cấp xã hội hằng tháng khác nhau quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này hoặc được hưởng các mức hỗ trợ mai táng phí khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

8. Thời gian hưởng mức trợ cấp của người cao tuổi quy định tại khoản 4 Điều này được tính từ ngày ghi trong quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Từ quy định trên thì mẹ anh thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo điểm c khoản 2 Điều 6 (là 180.000đồng/tháng).

Trong các văn bản hướng dẫn luật cũng như Luật Người cao tuổi không nói đến người cao tuổi phải đóng góp các khoản quỹ mà chỉ quy định những chính sách chăm sóc cho người cao tuổi. Do vậy, người cao tuổi đã được xã hội trợ cấp hằng tháng để giảm bớt khó khăn thì chính quyền cũng không nên thu các khoản quỹ đối với người cao tuổi.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận