Thứ bảy, 23/06/2018 07:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính sách với người lao động nghỉ hưởng chế độ hưu trí

09/05/2017, 06:35 (GMT+7)

Chính sách với người lao động nghỉ hưởng chế độ hưu trí được quy định theo Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Trung tâm Giống Nông lâm ngư nghiệp tỉnh A chuẩn bị giải quyết chế độ chính sách cho người lao động sắp nghỉ hưu, có thắc mắc cần được Luật gia tư vấn giúp:

Xin Luật gia cho biết trường hợp sau đây có được cơ quan giải quyết chấm dứt hợp đồng làm việc và trợ cấp thôi việc hay không?

Ông Nguyễn Văn A sinh ngày 9/10/1957 đến tháng 10/2017 nghỉ hưu. Ông có quá trình công tác liên tục từ tháng 4/1975 (đi bộ đội), sau chuyển ngành từ tháng 10/1979 sang ngành nông nghiệp tỉnh. Hiện nay ông công tác tại Trung tâm Giống Nông lâm ngư nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo trang trải nguồn kinh phí hoạt động.

Khi ông Nguyễn Văn A có quyết định nghỉ hưu thì hợp đồng làm việc đương nhiên chấm dứt, ông A có được cơ quan giải quyết trợ cấp thôi việc theo Điều 39 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ hay không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về thủ tục nghỉ hưu đối với người lao động như sau:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật Công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. 

Về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được quy định như sau:

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.  

Từ quy định nêu trên, áp dụng vào trường hợp của ông Nguyễn Văn A thì ông đủ điều kiện để được hưởng lương hưu theo Luật BHXH (đủ tuổi và năm đóng BHXH), ông A sẽ được cơ quan BHXH chi trả trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Cơ quan không phải chi trả trợ cấp thôi việc, không phải chấm dứt hợp đồng lao động mà ra quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận