Thứ bảy, 20/04/2019 05:12 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cho nước ngoài trồng rừng phải có ý kiến của quốc phòng, công an

03/06/2011, 10:30 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ KH- ĐT trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư năm 2005 theo hướng quy định chặt chẽ hơn về thẩm quyền, điều kiện và trình tự thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều diện tích đất, dự án trồng rừng.

Trong đó Thủ tướng lưu ý, nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2006/NĐ-CP cần quy định rõ rằng phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho cơ quan quốc phòng, an ninh địa phương và ý kiến của Bộ TN- MT, Bộ NN- PTNT trước khi cấp phép đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều diện tích đất, dự án trồng rừng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, trong thời gian Chính phủ soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 nêu trên, UBND các tỉnh không cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài; chủ động phối hợp với các cơ quan quốc phòng, công an trên địa bàn thực hiện rà soát kỹ đối với diện tích đất đã cho thuê tại các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài; trên cơ sở đó thống nhất với nhà đầu tư loại ra khỏi phạm vi triển khai dự án trồng rừng đối với diện tích đất nằm trong khu vực biên giới, khu vực quân sự, khu vực chồng lấn với các dự án khác.

Các DN được tiếp tục triển khai thực hiện trồng rừng đối với diện tích đất đã có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng và không trùng vào tiêu chí quy hoạch là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo quy định của Bộ NN- PTNT.

Thủ tướng lưu ý, trường hợp DN đã trồng rừng trên diện tích đất đã làm hồ sơ và được chính quyền địa phương đồng ý chủ trương nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, chính quyền địa phương thống nhất địa điểm với cơ quan quốc phòng, công an nếu không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng thì trước mắt, cho phép DN tiếp tục chăm sóc, bảo vệ rừng, đồng thời DN hoàn thiện hồ sơ để UBND cấp tỉnh quyết định cho thuê đất trồng rừng.

Thủ tướng cũng yêu cầu không tiếp tục xem xét cho các DN có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất đối với diện tích chưa có quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền. Nhà nước đầu tư có thể thực hiện mục tiêu trồng rừng nguyên liệu thông qua hình thức liên kết với các hộ dân, các tổ chức kinh tế được giao đất có thu tiền sử dụng đất để trồng rừng; theo hình thức này các hộ dân, các tổ chức vẫn là chủ sử dụng đất.

PV- ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận