Thứ bảy, 17/08/2019 07:57 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch

28/04/2017, 14:45 (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 813/QĐ-NHNN về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng áp dụng chương trình gồm: pháp nhân và cá nhân có nhu cầu vay vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất – kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngân hàng thương mại (NHTM) cho vay được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Về lãi suất cho vay, NHTM cho vay đối với các nhu cầu vốn ngắn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam của khách hàng để thực hiện chương trình với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn của NHTM, phù hợp với quy định tại Thông tư 39.

Nguồn vốn cho vay chương trình do các NHTM cân đối từ nguồn vốn huy động trên thị trường để thực hiện.

THU ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận