Thứ hai, 25/06/2018 07:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cho vay tín chấp nông nghiệp, nông thôn tối đa 3 tỷ đồng

11/06/2015, 09:38 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Trong đó, có quy định về việc cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, HTX, liên hiệp HTX và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm.

Theo đó, mức tín dụng tối đa thấp nhất là 50 triệu đồng dành cho đối tượng là cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trừ trường hợp cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm).

Cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn; cá nhân và hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có tham gia liên kết trong sản xuất nông nghiệp với HTX hoặc doanh nghiệp (trừ trường hợp cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm) được vay tối đa 100 triệu đồng.

Cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm được vay tối đa 200 triệu đồng. THT và hộ kinh doanh được vay tối đa 300 triệu đồng. Hộ nuôi trồng thủy sản, hộ khai thác hải sản xa bờ có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp được vay tối đa 500 triệu đồng.

HTX, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp được vay tối đa 1 tỷ đồng. HTX nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ; các chủ trang trại nuôi trồng thủy sản; liên hiệp HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp được vay tối đa 2 tỷ đồng.

Mức tín dụng tối đa cao nhất là 3 tỷ đồng dành cho đối tượng là liên hiệp HTX nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận