Thứ bảy, 20/10/2018 04:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chối quà

22/11/2010, 10:16 (GMT+7)

Thạnh Tứ là một người uyên bác, từng dạy học, sống ở đất Yên Phiên, rất được dân trong vùng kính phục. Vì Thạnh Tứ là người liêm khiết nên gia cảnh khó khăn lắm. Lại sống ở Yên Phiên là một tỉnh nghèo nên có lúc đói khát đến mức không có cái gì mà ăn.

Có người biết rõ hoàn cảnh Thạnh Tứ, nói với quan Phó tỉnh trưởng Yên Phiên, là Ngạo Dương rằng: "Thạnh Tứ là người cao thượng, nay sống trên đất của sếp mà chịu cảnh bần cùng, thì chẳng hoá ra sếp không biết quý chuộng người giỏi ư?” 

Ngạo Dương nghe nói, sai thuộc hạ mang thóc gạo, vải vóc, tiền bạc đến cho. Thạnh Tứ chạy ra tận đường cái, vái hai vái, xin từ không nhận. Các thuộc hạ của sếp nói thế nào cũng không đổi ý, đành đánh xe ra về. 

Các quan đi khỏi, Thạnh Tứ mới lui vào nhà trong. Vợ thấy hết mọi việc, bực tức đập ngực mà nói rằng: "Tôi nghe nói vợ con những bậc đạo đức cao thượng, đều được an nhàn vui vẻ. Nay vợ con ông đói rách, người ta quyền thế ngang ngửa, chỉ đứng dưới một người mà trên muôn vạn người, thế mà mang cho, ông lại không nhận, là cớ làm sao?”. 

Thạnh Tứ cười, bảo vợ rằng: "Quan Phó tỉnh biết đến ta, không phải tự quan Phó biết, mà phải có thuộc hạ nói cho mới biết. Quan Phó nghe người khác nói, rồi lại nghe người khác cho ta thóc gạo, của cải, thì sẽ có lúc, quan Phó nghe lời người khác, để bắt tội ta. Vì thế mà ta không nhận thóc gạo, của cải. Vả chăng, nếu ta nhận, tức là chịu bổng lộc của người quyền thế ban cho. Khi người đó gặp nạn, nếu ta không liều giúp, là người bất nghĩa. Nếu ta liều giúp, mà chẳng may người đó vô đạo, tham lam, xâm hại đến của cải của Nhà nước, chẳng hoá ra ta là người bất nhân, bất nghĩa hay sao?” 

Vợ Thạnh Tứ nghe chồng trả lời vậy, không biết nói sao, nhưng lấy làm hậm hực lắm. Càng nghĩ càng tức, lại thấy tiếc nữa, bèn giấu chồng, cho người đuổi theo đoàn xe, tính chuyện muối mặt xin lại. Chẳng ngờ, khi người nhà Thạnh Tứ đuổi kịp đoàn xe, thì các thuộc hạ của sếp Phó, đã đem cho Thế Lỗi, cũng là một người hiền mà nghèo rớt mồng tơi ở trong tỉnh. 

Hai năm sau, quan Phó tỉnh, thay vì thế chỗ quan đầu tỉnh (đã hết nhiệm kỳ) thì bất ngờ bị thanh tra phanh phui nhiều dự án, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Cùng “dính” với vụ bê bối của quan Phó tỉnh, có cả “người hiền” Thế Lỗi. Bởi những thứ mà quan Phó cấp dưỡng cho Thế Lỗi, đều là của phi nghĩa cả. 

Lúc này, vợ Thạnh Tứ mới… giật nẩy mình. Rồi nhờ thế, những lời chì chiết ông chồng “hâm tỷ độ” cũng không thấy nhắc đến nữa.

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận