Thứ bảy, 20/07/2019 10:33 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

09/12/2018, 21:35 (GMT+7)

Sau bốn ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII mới kết thúc và hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra.

Ông Nguyễn Văn Hùng có số phiếu tín nhiệm cao, cao nhất

HĐND tỉnh Quảng Trị đã xem xét 39 báo cáo, đề án, tờ trình và thông qua 24 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019; 11 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực và 8 nghị quyết có nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

 Cũng tại kỳ họp này, thực hiện Nghị quyết 85 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. HĐND tỉnh Quảng Trị dành thời gian thỏa đáng để thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm 32 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Kết quả, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị có số phiếu tín nhiệm cao, cao nhất.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này thể hiện tinh thần xây dựng, vai trò giám sát và thái độ trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh trong nhận xét, đánh giá các chức danh do HĐND bầu, phản ánh sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết, nhất trí và sự ghi nhận về tiến bộ trong hoạt động của chính quyền địa phương trong nửa nhiệm kỳ qua cũng như những mong muốn cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương các cấp trong thời gian tới.

LÂM QUANG BỬU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận