Thứ bảy, 23/11/2019 03:23 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chủ tịch huyện Hàm Thuận Bắc bổ nhiệm con rể sai quy định

14/10/2019, 08:54 (GMT+7)

Mới đây, Sở Nội vụ Bình Thuận ban hành kết luận về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại huyện Hàm Thuận Bắc cho thấy chủ tịch huyện này bổ nhiệm con rể sai quy định.

13-47-54_
Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ cho thấy việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại huyện Hàm Thuận Bắc có nhiều sai sót.

Theo kết luận thanh tra Sở Nội vụ Bình Thuận, giai đoạn từ tháng 1/2015 đến 6/2019, UBND huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý còn nhiều thiếu sót.

Trong đó có trường hợp Chủ tịch huyện UBND huyện Nguyễn Văn Hoàng đã bổ nhiệm ông Lê Quang Phúc (con rể ông Hoàng) giữ chức Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư huyện vào năm 2016 và năm 2017 chưa phù hợp quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch huyện Hàm Thuận Bắc còn quyết định bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện đối với ông Cao Xuân Thành kể từ ngày 15/5/2015. Trong khi trước đó, ông Thành đã bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách của Chủ tịch huyện Hàm Thuận Bắc, thời gian thi hành kỷ là 12 tháng kể từ ngày 25/4/2015.

Từ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Bắc kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan đến các thiếu sót nêu trên. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân liên quan đến việc bổ nhiễm lại đối với ông Cao Xuân Thành.

Đồng thời bãi bỏ quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Phúc, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc…

KIM SƠ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận