Thứ năm, 25/04/2019 10:46 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chủ tịch nước gặp mặt chúc Tết các văn nghệ sỹ

16/01/2012, 09:37 (GMT+7)

Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc Nhâm Thìn 2012, cuối tuần qua, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt, chúc Tết đội ngũ văn nghệ sỹ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trân trọng chúc văn nghệ sỹ nước nhà một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng thông báo với các đại biểu, năm 2011, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quản lý có hiệu quả của Nhà nước, đất nước đã vượt qua khó khăn, thách thức, ứng phó có kết quả với diễn biến phức tạp của tình hình, đạt được những thành tựu quan trọng.

Chủ tịch nước khẳng định đạt được những kết quả đó có phần đóng góp rất quan trọng của các ngành, các giới. Đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sỹ bằng tài năng, sáng tạo và tinh thần lao động không mệt mỏi của mình, đã và đang có những đóng góp tích cực vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu dân tộc.

Chủ tịch nước cho rằng Hội nghị Trung ương 4 khóa XI xác định 3 vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay với mong muốn tạo ra những kết quả cụ thể rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó đề cập đến ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, với nhiệt huyết, trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, đội ngũ văn nghệ sỹ sẽ tiếp tục cùng các giới, các ngành, các địa phương góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2012 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại diện văn nghệ sỹ đã mong muốn được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để sáng tạo, cống hiến trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, kế thừa truyền thống của các lớp văn nghệ sỹ lão thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, phát triển đất nước lên tầm cao mới.

PV- ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận