Thứ hai, 20/05/2019 01:57 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chưa nhắm tới số đông người lao động

06/06/2013, 09:52 (GMT+7)

Dự án Luật việc làm hiện mới chỉ tập trung nhiều đến lao động làm công ăn lương, trong khi vẫn còn khoảng 67% lao động không làm công ăn lương.

Báo cáo giải trình trước QH ngày 5/6 về dự án Luật việc làm, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, cả nước hiện có 3.597 làng nghề, tạo việc làm cho hơn 11 triệu lao động, thu hút 30% lực lượng lao động nông thôn, chủ yếu truyền nghề cho nhau từ đời này sang đời khác hoặc được truyền nghề, nâng cao tay nghề từ các nghệ nhân, người có trình độ tay nghề cao, thâm niên lâu năm.

Vì vậy, dự án Luật việc làm ra đời sẽ góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, phát huy được sự chủ động của chính quyền địa phương và tham gia của cộng đồng dân cư trong việc sử dụng nguồn lực từ ngân sách Nhà nước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Luật việc làm đã “coi nhẹ” lao động nông thôn

Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề QH Trương Thị Mai, thẩm tra dự án Luật này thấy rằng, hiện mới có khoảng 33% lao động làm công ăn lương, vẫn còn khoảng 67% lao động không có quan hệ lao động trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân. Thế nhưng dự án Luật việc làm chỉ tập trung nhiều đến lao động làm công ăn lương.

Vì vậy cần nghiên cứu lại để thu hẹp phạm vi phù hợp với tính chất giải quyết việc làm tạm thời và khuyến khích xã hội hóa để thu hút sự tham gia của các cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách.

Bên cạnh đó, dự Luật cần bổ sung các quy định để đảm bảo tính kết nối giữa chính sách chung quy định tại Điều 5 với các chính sách cụ thể trong dự án Luật, giữa các chính sách hỗ trợ tạo việc làm với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bổ sung một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, kỹ năng nghề đối với các đối tượng chưa có quan hệ lao động. Đối với chính sách việc làm cho thanh niên cần đảm bảo thống nhất với chính sách việc làm được quy định trong Luật thanh niên.

Riêng việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nhằm công nhận cấp độ kỹ năng nghề nghiệp của người lao động đối với một ngành nghề nhất định, bà Mai đề nghị quy định nội dung này trong Luật việc làm vì đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gắn với chính sách việc làm và thị trường lao động và quy định cụ thể về quy trình, thủ tục đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề.

 Dự thảo Luật cũng cần quy định điều kiện cụ thể để cấp phép đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm và nghiên cứu để cho phép doanh nghiệp này tham gia thực hiện một số chính sách bảo hiểm thất nghiệp như dạy nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động, cũng như tham gia thực hiện một số chương trình, dự án về việc làm để vừa quản lý chặt chẽ, vừa khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của các doanh nghiệp này.

Cùng ngày, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) với những quy định mới liên quan đến việc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm căn cứ thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, quy định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cũng như cán bộ, công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đặc biệt bổ sung trách nhiệm giải trình trước cơ quan chức năng và trước công luận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc để xảy ra lãng phí trong đơn vị mình.

NHƯ NGỌC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận