Thứ tư, 21/11/2018 05:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chứng nhận cho tổ chức chứng nhận thủy sản đạt ASC

14/03/2012, 10:28 (GMT+7)

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hội đồng Nuôi trồng thủy sản (ASC) đang mở chương trình chứng nhận cho các tổ chức chứng nhận thủy sản đạt ASC.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hội đồng Nuôi trồng thủy sản (ASC) đang mở chương trình chứng nhận cho các tổ chức chứng nhận thủy sản đạt ASC.

Đến nay, đã có một số tổ chức chứng nhận đăng ký với Cơ quan Chứng nhận Quốc tế (ASI) để tiến hành đánh giá đối với sản phẩm thủy sản đạt chứng nhận ASC và hiện đang được xem xét.

Khi đã được chứng nhận, các tổ chức này có thể ký hợp đồng đánh giá và chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm của các nhà sản xuất và chế biến muốn kinh doanh sản phẩm thủy sản có chứng nhận ASC.

THÀNH CÔNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận