Chủ nhật, 15/09/2019 07:13 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chung sức, đồng lòng

13/01/2015, 07:36 (GMT+7)

Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã đạt được những kết quả tích cực trong việc huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng NTM.

Chung sức, đồng lòng
Nông dân xã Hoài Châu xây dựng đường GTNT

Ông Nguyễn Chí Công, Trưởng phòng Kinh tế, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Hoài Nhơn, cho biết: Chỉ tính riêng trong năm 2014, tổng nguồn vốn trực tiếp của Trung ương và tỉnh hỗ trợ xây dựng NTM trên địa bàn huyện gần 14 tỉ đồng.

Trong đó, vốn trái phiếu Chính phủ gần 10 tỉ đồng, vốn sự nghiệp hỗ trợ cho phát triển SX và công tác tuyên truyền 616 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 3,5 tỉ đồng.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, vốn ngân sách địa phương, vốn nhân dân đóng góp, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng nông thôn, nhằm đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả SX, tăng thu nhập của người dân, địa phương đã hỗ trợ trực tiếp hàng trăm triệu đồng thực hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả.

Đáng ghi nhận là đã xây dựng thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn SX lúa ở các xã Hoài Mỹ, Hoài Thanh, Hoài Châu…, cho năng suất lúa bình quân đạt từ 70-75 tạ/ha, cao hơn ruộng đối chứng từ 7 đến 10 tạ/ha, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Hỗ trợ vốn phát triển chăn nuôi đàn bò lai sinh sản, nuôi heo hướng nạc, gà thả vườn cho hộ nghèo, hộ khó khăn mang lại hiệu quả tốt. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh trật tự xã hội được giữ vững. 

Nhờ sự nỗ lực vượt bậc đó, đến nay, huyện Hoài Nhơn đã có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Trong đó, xã Tam Quan Bắc đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM; xã Hoài Châu đang tiến hành làm hồ sơ để đề nghị tỉnh công nhận trong tháng 1/2015.

Ngoài ra, có 3 xã gồm Hoài Tân, Hoài Châu Bắc, Hoài Hương đạt từ 15-18 tiêu chí, phấn đấu sẽ về đích trong năm 2015.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, hiện nay, huyện Hoài Nhơn đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, không ngừng phát huy và tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

Trong 2 năm 2015-2016, dự kiến nguồn vốn xây dựng NTM trên địa bàn huyện trên 143 tỉ đồng, trong đó, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ trên 24,7 tỉ đồng; vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 26,3 tỉ đồng; còn lại nguồn vốn của huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

N. HÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận