Thứ hai, 16/07/2018 04:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chương trình NS & VSMT cán đích hoàn hảo

30/12/2010, 09:40 (GMT+7)

Chương trình MTQG NS- VSMT giai đoạn 2006-2010 cũng vừa được Bộ NN-PTNT tổng kết đánh giá và đề ra mục tiêu cụ thể...

Trong khuôn khổ tổng kết ngành NN-PTNT năm 2010, Chương trình MTQG NS- VSMT giai đoạn 2006-2010 cũng vừa được Bộ NN-PTNT tổng kết đánh giá và đề ra mục tiêu cụ thể trong năm 2011 và giai đoạn 2011-2015. 

Giai đoạn 2006-2010, Chương trình MTQG NS- VSMT đề ra mục tiêu tăng tỉ lệ dân số nông thôn được tiếp cận nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ NN-PTNT từ 66% năm 2006 lên 75% vào năm 2010. Mặc dù nguồn kinh phí huy động cho chương trình giai đoạn 2006-2010 chỉ đạt 20,7 nghìn tỷ đồng, bằng hơn 91,6% so với mục tiêu đề ra nhưng đáng mừng là tỉ lệ kinh phí do dân đóng góp đã đạt trên 37% so với tổng kinh phí, và đa số mục tiêu về NS- VSMT đến thời điểm này đã về đích đúng tiến độ đề ra.  

Theo báo cáo chính thức của Bộ NN-PTNT đến cuối năm 2010, tỉ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đã đạt 83% - vượt mục tiêu đề ra của kế hoạch 5 năm 2006-2010 và mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ X đề ra. Trong đó, tỉ lệ được sử dụng nước sinh hoạt đạt quy chuẩn 02/BYT đã đạt 42%. Về vệ sinh, đến năm 2010, đã có 77% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu, trong đó tỉ lệ hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 60% (so với 51% năm 2006), hoàn thành so với kế hoạch 5 năm đặt ra.  

Xung quanh công tác quản lí, quy hoạch và sử dụng các công trình của Chương trình MTQG NS- VSMT trong giai đoạn tới, ông Nguyễn Văn Bài, GĐ Sở NN-PTNT Quảng Trị, nêu kinh nghiệm cho thấy, các công trình nước sạch nên xây dựng theo hướng đưa nước dẫn đến từng hộ và thu tiền sử dụng nước với giá thấp, hạn chế các công trình xây dựng bể và vòi nước công cộng. Như vậy vừa có kinh phí cho việc sửa chữa duy tu công trình, vừa nâng cao được ý thức của người dân. Thực tế ở Quảng Trị cho thấy, việc quản lí các công trình theo hình thức này rất hiệu quả, hầu hết các công trình 10 năm nay không phải sửa chữa.  

Lãnh đạo ngành NN-PTNT nhiều địa phương cũng kiến nghị, để sớm hoàn thành các tiêu chí của chương trình NTM, nên có cơ chế lồng ghép lồng ghép Chương trình MTQG xây dựng NTM với Chương trình NS- VSMT.

Đối với các công trình công cộng, cả nước đã có 80% trường học, nhà trẻ; 82% số trạm y tế cấp xã có nước sạch và công trình vệ sinh công cộng (tỉ lệ này năm 2005 là 70%). Riêng năm nước rút 2010, Chương trình MTQG NS- VSMT đã xây dựng được trên 84 nghìn công trình, trong đó có trên 1,5 nghìn công trình cấp nước tập trung; vận động nhân dân xây dựng khoảng 150 nghìn nhà tiêu hợp vệ sinh, 34 nghìn công trình cấp nước hợp vệ sinh...  

Về phương hướng trong giai đoạn tiếp theo, Bộ NN-PTNT cho biết, Chính phủ đã thống nhất chủ trương sẽ tiếp tục nối dài thêm Chương trình MTQG NS- VSMT. Trước mắt trong giai đoạn 2011-2015, Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2015, nâng tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 95%, trong đó đưa tỉ lệ sử dụng nước đạt quy chuẩn của Bộ Y tế lên 60%, với số lượng ít nhất là 60 lít/người/ngày.  

Về vệ sinh, mục tiêu đến năm 2015 tất cả các nhà trẻ mẫu giáo, trường học, trạm y tế, chợ, trụ sở xã ở vùng nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, được quản lí sử dụng tốt. Chương trình cũng đặt kế hoạch nâng tỉ lệ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh lên 75%; 60% số hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, trong đó 30% có hầm biogas; 60% số xã được thu gom rác thải sinh hoạt.  

Đồng thời, nâng tỉ lệ người dân nông thôn được tiếp cận với thông tin và kiến thức về VSMT lên 80%; nâng tỉ lệ học sinh mẫu giáo và phổ thông tham gia thúc đẩy VSMT lên 100%. Từ năm 2011, Chương trình nước sạch và VSMT cho 6 tỉnh miền Trung đang được khởi động cũng sẽ hứa hẹn thúc đẩy nhanh hơn cho kế hoạch MTQG trong giai đoạn 2011-2015.

LÊ BỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận