Thứ bảy, 23/06/2018 07:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyển đổi giống cây trồng rừng

10/01/2017, 14:37 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT) vừa có Quyết định số 23/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt “Quy hoạch chuyển đổi loài cây trồng rừng phục vụ Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp”. 

Mục tiêu nhằm định hướng cho các địa phương xác định loài cây chủ lực để trồng rừng sản xuất, đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành lâm nghiệp trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, xác định loài cây để trồng 639.000ha rừng gỗ lớn và gỗ nhỏ sinh trưởng nhanh. Trong đó, trồng rừng gỗ lớn 439.000ha, trồng gỗ nhỏ sinh trưởng nhanh 200.000ha.

Giai đoạn 2021 - 2030, xác định loài cây để trồng 1.122.000ha rừng gỗ lớn và gỗ nhỏ sinh trưởng nhanh, trong đó, trồng rừng gỗ lớn 912.000ha, trồng rừng gỗ nhỏ sinh trưởng nhanh 210.000ha. Giai đoạn từ nay đến năm 2030, định hướng loài cây trồng rừng ở 8 vùng sinh thái lâm nghiệp trên phạm vi cả nước gồm 43 loài. Trong đó, cây trồng lấy gỗ 24 loài; cây lâm sản ngoài gỗ và các mục đích khác 19 loài.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, các giải pháp xác định cần rà soát quy hoạch lại hệ thống rừng giống, vườn giống, bổ sung thêm 30 nguồn giống tại 8 vùng sinh thái lâm nghiệp với tổng diện tích 2.320ha cho 23 loài. Đồng thời, đánh giá, lựa chọn, lập danh mục cơ cấu loài và giống cây trồng lâm nghiệp có năng suất cao, phù hợp với từng điều kiện lập địa, đáp ứng được yêu cầu của thị trường để đưa vào trồng rừng.

Xây dựng và ban hành hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh cung cấp nguyên liệu gỗ lớn; xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật chuyển hóa rừng trồng cây mọc nhanh cung cấp nguyên liệu gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn. Cơ cấu lại sản phẩm gỗ có lợi thế và mang lại giá trị cao; từng bước giảm dần xuất khẩu dăm, mảnh, đến năm 2020 còn khoảng 3 triệu tấn và giảm dần đến năm 2030. Hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa người trồng rừng với doanh nghiệp chế biến gỗ.

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận