| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 08/06/2020 , 16:10 (GMT+7)

Chuyển đổi thành công đất lúa kém hiệu quả sang trồng lạc

Thứ Hai 08/06/2020 , 16:10 (GMT+7)

Đất cát pha canh tác lúa năng suất thấp, nhiều hộ dân ở xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn, Quảng Nam) chuyển đổi qua trồng lạc cho hiệu quả kinh tế gấp gần 3 lần.

 

Xem thêm