Thứ hai, 22/07/2019 04:48 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang

18/12/2018, 09:39 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh An Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 170 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

ĐT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận