Thứ hai, 22/04/2019 08:58 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chuyển ngạch đối với công chức cấp xã

10/01/2014, 11:05 (GMT+7)

Xin hỏi luật gia: Hiện nay tôi có bằng cử nhân ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội. Vậy khi tôi có bằng mới này thì có áp dụng để xin chuyển ngạch từ ngạch công chức sang ngạch chuyên viên được không?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: cuongubndthc@gmail.com xin tư vấn:

Trước đây, tôi có hỏi về chế độ chuyển ngạch lương của công chức khi học thêm bằng cấp chuyên môn mới và được luật gia trả lời trên Báo NNVN số 198 ra ngày 3/10/2013.

Nay tôi xin hỏi thêm vấn đề này: Tôi là công chức Văn phòng - Thống kê (phụ trách Văn thư - Lưu trữ thuộc xã biên giới), hệ số lương đang hưởng là 2.06 (có bằng trung cấp Văn thư - Lưu trữ và đã được nâng lương 1 lần).

Xin hỏi luật gia: Hiện nay tôi có bằng cử nhân ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội. Vậy khi tôi có bằng mới này thì có áp dụng để xin chuyển ngạch từ ngạch công chức sang ngạch chuyên viên được không?

Vì theo tôi được biết, ngành Chính trị học thuộc nhóm ngành thứ 5 trong chỉ tiêu đào tạo hằng năm của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Tôi được biết, tại khoản 3, điều 6, chương II của Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp, quy định bằng chuyên môn của chức danh công chức Văn phòng - Thống kê phải có bằng cao đẳng, đại học các ngành thuộc khối Khoa học xã hội nhân văn.

Rất mong được sự giúp đỡ của luật gia.

Trả lời:

Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 03 ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì việc xếp lương đối với công chức cấp xã được quy định như sau: Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đảm nhiệm thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước), bảng lương số 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau: Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); Tốt nghiệp trình độ cao đẳng được xếp lương theo ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003); Tốt nghiệp trình độ trung cấp được xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004); Tốt nghiệp trình độ sơ cấp xếp lương theo ngạch nhân viên văn thư (mã số 01.008).

Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ sơ cấp trở lên thì được hưởng lương bằng hệ số 1,18 mức lương tối thiểu chung.

Công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới.

Từ quy định nêu trên, áp dụng vào trường hợp của bạn thì bạn đang làm công tác Văn phòng -Thông kê xếp lương ngạch cán sự (vì bạn có bằng trung cấp văn thư). Nay bạn đã tốt nghiệp đại học chính trị ngành quản lý xã hội cũng thuộc khối ngành Khoa học xã hội nhân văn nên bạn đủ điều kiện chuyển xếp lương ngạch chuyên viên.

Bạn vẫn là công chức cấp xã và khi có văn bằng đại học thì bạn được chuyển xếp lương từ ngạch cán sự sang ngạch chuyên viên theo quy định.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận