Thứ hai, 27/05/2019 06:17 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Có 22/141 xã đạt từ 10-17 tiêu chí

23/01/2014, 10:16 (GMT+7)

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến nay, Quảng Bình đã có 100% xã công bố quy hoạch, nhiều địa phương phê duyệt quy hoạch chi tiết kế hoạch xây dựng NTM đến năm 2020.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến nay, Quảng Bình đã có 100% xã công bố quy hoạch, nhiều địa phương phê duyệt quy hoạch chi tiết kế hoạch xây dựng NTM đến năm 2020.

Đến hết năm 2013, số tiêu chí mới đạt bình quân/xã là 8,8 tiêu chí. Đã có 1 xã đạt chuẩn NTM (xã Quang Phú, TP. Đồng Hới); 22/141 xã đạt từ 10-17 tiêu chí; 83 xã đạt 5-9 tiêu chí; 36 xã dưới 5 tiêu chí…

Năm 2014, Quảng Bình tập trung chỉ đạo để hoàn thành quy hoạch chi tiết trung tâm xã. Tiếp tục chỉ đạo quy hoạch SX theo hướng hàng hóa nhằm tăng thu nhập cho người dân. Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu theo dự toán và thiết kế mẫu. Các địa phương chủ động phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân để mỗi năm hoàn thành thêm 3-4 tiêu chí/xã. Phấn đấu có 2 xã hoàn thành tiêu chí NTM.

TP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận