Thứ tư, 21/11/2018 06:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cơ cấu giống lúa

07/11/2011, 09:37 (GMT+7)

Trong vụ ĐX 2011-2012 ở các tỉnh ĐBSCL, Cục Trồng trọt đề xuất cần tiếp tục thực hiện cơ cấu giống đã được định hình và phát huy hiệu quả trong nhiều năm qua của Bộ NN-PTNT là: “Mỗi địa phương xác định cơ cấu giống gồm 2-3 giống chủ lực, 3-4 giống bổ sung và 3-4 giống triển vọng mới”.

Qua căn cứ thực tiễn sản xuất, thông tin ghi nhận từ các địa phương và kết quả khảo nghiệm sản xuất thử trong năm 2010-2011, các nhóm giống lúa cho sản xuất vụ ĐX 2011-2012 như:

Nhóm giống lúa chủ lực có diện tích trên 30.000 ha/vụ gồm: OM2517, OM 5451, Jsamine 85, OM6162, ML48, VNĐ95-20, IR50404, OM576, OM2514, OMCS2000, OM4218, OM4900.

Nhóm giống lúa bổ sung trên diện tích 10.000- 30.000 ha/vụ gồm: OM2395, OM2717, OM6976, OM2718, OM6561, VD20, ST5, OM4498, OM5199, OM5472, OM4088, OM6677, OM1490, OM3536, TNDB100, Nàng Hoa 9, Nếp OM85.

Nhóm lúa triển vọng dưới 10.000 ha/vụ: OM6377, OM8923, OM7347, OM5629, OMCS2000, OM5490, OM3995, OM9922, OM6916, MNR2, MTL567; B-TE1, PHB71 (lúa lai).

Nhóm các giống lúa chịu phèn, mặn: OM2488, OM2818, OM6677, OM5464, OM6379, OM6074, OM4276, OM6690, OM5651, OM6521, OM5199ĐB, OM5472, OM6561, OM516, OM629, OM2395-165(AS996), OM576-18, OM2517, ST5, B-TE1.

Nhóm giống lúa thơm đặc sản: Jasmine 85, VD20, ST5, Tài Nguyên, Nàng Hoa 9, Nếp OM85.

Nhóm giống cao sản chất lượng cao cho xuất khẩu: VND95-20, OM3536, OM2717, OMCS2000, OM2514, OM4900, OM4218, OM2517.

Cơ cấu giống lúa đề xuất cho từng tiểu vùng sinh thái cho vụ ĐX 2011-2012 như:

Vùng bán đảo Cà Mau ưu tiên các giống lúa ngắn ngày, chịu phèn mặn và điều kiện khó khăn. Giống chủ lực gồm: OM2517, OM576, OM6976, OM6162, OM4900, OM2717, IR50404; Giống bổ sung gồm: OM2395-165, OM5472, Jsamine 85, VND95-20, ST5, OM6561, OM7347, lúa lai B-TE1. Giống triển vọng gồm: OM4488, OM4688, OM5451, OM6677, OM8923, OMCS2009, lúa lai PHB71.

Vùng Tây sông Hậu và Tứ giác Long Xuyên ưu tiên các giống lúa thâm canh cao. Giống chủ lực gồm: OM2517, OM4498, OM4900, IR50404, OM6162, OM5472, OM4218, OM5451. Giống lúa bổ sung: OM6976, OM2717, OM1490, OM576, OM2395-165, OM3536, Jasmine 85, OM8923. Giống triển vọng: OM6600, MNR4, OM5451, OM5629.

Vùng phù sa ngọt sông Tiền, sông Hậu ưu tiên sử dụng các giống lúa cao sản chất lượng cao. Giống chủ lực gồm: Jasmine 85, OM4218, OM5472, OMVNĐ95-20, OM4900, OM6162. Giống bổ sung: IR50404, OM2717, OM2514, OM2395, Nàng Hoa 9, TNĐB100, OM6561, OM6162, VD20, OM576… Giống triển vọng: OM8923, OM7347, OM6600, OM6976, OM5451.

Vùng Đồng Tháp Mười ưu tiên các giống lúa cực ngắn ngày, chịu phèn, mặn trung bình - khá. Giống chủ lực gồm: OM2517, OM4900, VNĐ95-20, OMCS2000, OM3536, IR50404, OM6561, OM6162, Jasmine 85. Giống bổ sung: OM4218, OM4498, MTL499, OM2514, OM576, OM5472, VD20. Giống triển vọng: OM6976, OM8928, OM7347, OM4041, OM5472, OM8923, MTL47…

Đang được quan tâm

Gửi bình luận