Thứ năm, 25/04/2019 08:43 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cơ sở cho việc cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều

27/09/2012, 10:44 (GMT+7)

Trình tự thực hiện việc chấp thuận của Bộ NN-PTNT làm cơ sở cho việc cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều được quy định như thế nào?

* Trình tự thực hiện việc chấp thuận của Bộ NN-PTNT làm cơ sở cho việc cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều được quy định như thế nào?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận của Bộ NN-PTNT làm cơ sở cho việc cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều được quy định như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận gửi 2 bộ hồ sơ (1 bộ chính và 1 bộ sao chụp) trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Tổng cục Thuỷ lợi thuộc Bộ NN-PTNT, hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

a) Công văn đề nghị của UBND cấp tỉnh;

b) Ý kiến bằng văn bản của Sở NN-PTNT trình UBND cấp tỉnh về đề nghị của chủ đầu tư;

c) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm: Thuyết minh, bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt cắt đại diện, trong đó thể hiện những nội dung liên quan đến đê điều, thoát lũ khi xây dựng công trình;

d) Văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng, thực hiện dự án (nếu có);

đ) Đối với công trình mà phạm vi ảnh hưởng từ hai tỉnh trở lên phải có ý kiến bằng văn bản của UBND cấp tỉnh liên quan;

e) Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu xét thấy công trình có ảnh hưởng đến an toàn đê điều và thoát lũ thì cơ quan trực tiếp xử lý hồ sơ thông báo bổ sung một hoặc các tài liệu sau: Văn bản thẩm tra của đơn vị tư vấn độc lập về sự ảnh hưởng của công trình đến an toàn đê điều và thoát lũ lòng sông (sự giảm lưu lượng lũ thiết kế; tăng mực nước lũ thiết kế; ảnh hưởng đến dòng chảy khu vực lân cận, thượng lưu, hạ lưu; ổn định lòng dẫn; ổn định thân đê, nền đê khu vực xây dựng công trình); ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chức năng liên quan; tài liệu khảo sát địa hình, địa chất để phục vụ cho việc kiểm tra, tính toán làm cơ sở xem xét, chấp thuận.

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Tổng cục Thuỷ lợi xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện theo quy định, Tổng cục Thuỷ lợi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản và trả kết quả tại Tổng cục Thủy lợi hoặc qua hệ thống bưu chính; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, Tổng cục Thuỷ lợi có văn bản thông báo việc không chấp thuận xây dựng công trình và trả kết quả tại Tổng cục Thuỷ lợi hoặc qua hệ thống bưu chính.

3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc cần bổ sung tài liệu, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Thuỷ lợi có thông báo bằng văn bản về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận