Thứ hai, 23/07/2018 09:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Công bố 2 kho dữ liệu quan trọng về dân số và nhà ở Việt Nam

22/11/2011, 08:50 (GMT+7)

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã công bố kho dữ liệu Tổng Điều tra dân số, nhà ở năm 2009 và kho dữ liệu điều tra biến động dân số, kế hoạch hóa gia đình hàng năm.

Ảnh minh họa
Sáng 21/11, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã công bố kho dữ liệu Tổng Điều tra dân số, nhà ở năm 2009 và kho dữ liệu điều tra biến động dân số, kế hoạch hóa gia đình hàng năm.

Kho dữ liệu Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2009 được xây dựng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nhằm hệ thống hóa, tư liệu hóa thông tin và kết quả của cuộc Tổng Điều tra.

Bên cạnh Kho dữ liệu Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Kho dữ liệu điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm được xây dựng trên cơ sở thu thập, làm sạch, tích hợp và lưu trữ các thông tin của các cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm (từ năm 2000-2010) nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin, phục vụ công tác điều hành, ra quyết định và hoạch định chính sách. Kho cũng sẽ mở rộng cập nhật kết quả điều tra của các năm tiếp theo. 

MH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận