Thứ tư, 15/08/2018 08:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2009

07/09/2010, 07:00 (GMT+7)

* Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2009 

Bộ NN-PTNT vừa công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2009 tại Quyết định 2140/QĐ-BNN-TCLN. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2009 Việt Nam có 13.258.843 ha đất có rừng, nhiều hơn 140.070 ha so với năm 2008, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 10.339.305 ha và rừng trồng là 2.919.538 ha. Độ che phủ rừng toàn quốc được nâng lên 39,1%.

Sự thay đổi trên chủ yếu là do diện tích rừng trồng tăng mạnh. 359.409 ha rừng đã được trồng mới, trong đó có 7.599 ha rừng đặc dụng, 70.826 ha rừng phòng hộ, 267.597 ha rừng sản xuất và 13.387 ha loại rừng khác. Tính trên tổng diện tích rừng, đến hết năm 2009, nước ta có 1.992.316 ha rừng đặc dụng, 4.762.136 ha rừng phòng hộ và 6.020.649 ha rừng sản xuất và 124.333 ha diện tích rừng khác.

Trong khi đó, diện tích rừng gỗ là 8.235.838 ha, tăng thêm 29.202 ha. Tuy nhiên, diện tích rừng tre nứa bị giảm 11.809 ha, chỉ còn 621.454 ha; rừng ngập mặn giảm 181 ha, còn 60.603 ha. Rừng trồng cây đặc sản chiếm 206.730 ha, tăng được 4.591 ha.

Theo tính toán sơ bộ của Bộ NN-PTNT, đến cuối năm 2010 cả nước sẽ có 13.390.000 ha rừng và còn 2.850.000 ha đất trống quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp. Theo chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu nâng độ che phủ rừng lên 42% - 43% vào năm 2010 và 47% vào năm 2020.

HOÀNG ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận