Thứ hai, 17/12/2018 07:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Công bố quy hoạch cho dân biết

09/04/2012, 10:17 (GMT+7)

Mới đây, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Bình Định đã tổ chức kiểm tra công tác triển khai XD NTM tại xã điểm Ân Thạnh (huyện Hoài Ân) và xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn).

Triển khai XD NTM ở xã Ân Thạnh
Mới đây, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Bình Định đã tổ chức kiểm tra công tác triển khai XD NTM tại xã điểm Ân Thạnh (huyện Hoài Ân) và xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn). Đây là 2 trong 4 xã điểm XD NTM của tỉnh. 

Được tỉnh chọn là 2 trong 4 xã điểm triển khai thực hiện Chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2011-2015, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ân Thạnh và Hoài Hương đã tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Các địa phương trên phấn đấu đến năm 2015 sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí XD NTM theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về XD NTM.

Ông Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND xã Ân Thạnh, cho biết: Sau khi được tỉnh chọn làm xã điểm XD NTM, xã đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo XD NTM của xã và các Ban phát triển thôn; xây dựng quy chế, triển khai quán triệt trong toàn Đảng bộ về chủ trương XD NTM. Bên cạnh đó, địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình XD NTM...

Từ việc rà soát, khảo sát, đánh giá chính xác thực trạng nông thôn, Ban quản lý Chương trình XD NTM xã Ân Thạnh xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 sẽ cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí theo quy định về XD NTM. Đến nay, công tác lập quy hoạch chung của xã về XD NTM đang được các đơn vị tư vấn, ngành chức năng triển khai thực hiện, địa phương cũng đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn chỉnh bổ sung về phát triển điều kiện cơ sở hạ tầng. Đồng thời, tập trung chú trọng phát triển các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất như giao thông, thủy lợi, khôi phục các làng nghề truyền thống thủ công, tạo công ăn việc làm, giải quyết lao động nông nhàn tại địa phương.

Đến nay, xã Ân Thạnh (Hoài Ân) đã đạt 7/19 tiêu chí về NTM gồm: hệ thống điện, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị, an ninh - trật tự. Để hoàn thành 12 tiêu chí còn lại, từ năm 2012-2015, xã Ân Thạnh cần tổng số vốn đầu tư gần 144 tỉ đồng. Trong đó, đầu tư cho cơ sở hạ tầng trên 110 tỉ đồng, đầu tư cho phát triển sản xuất trên 33 tỉ đồng...

Đối với xã Hoài Hương, qua đánh giá, khảo sát, đến nay xã đã đạt 10/19 tiêu chí NTM gồm: hệ thống điện, thu nhập, tỉ lệ hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, bưu điện, y tế, thôn văn hóa, an ninh trật tự ổn định… Xã phấn đấu từ nay đến 2015 sẽ đạt 9 tiêu chí còn lại, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã, tạo điều kiện giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Ban chỉ đạo XD NTM của xã cũng đã lên kế hoạch dự kiến tổng vốn đầu tư XD NTM giai đoạn từ nay đến năm 2015 là gần 78 tỉ đồng, trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 56 tỉ đồng, vốn phát triển sản xuất trên 20 tỉ đồng. Bên cạnh đó, xã cũng tranh thủ sự đầu tư của cấp trên và thông qua các chương trình, dự án lồng ghép để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội…

Ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Trưởng Ban chỉ đạo XD NTM của tỉnh đã đi kiểm tra công tác triển khai XD NTM tại 2 xã Ân Thạnh và Hoài Hương, và lưu ý, việc quy hoạch XD NTM phải xác định rõ các thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với tổng thể phát triển chung của huyện và tỉnh. Tập trung ưu tiên phát triển các dự án về cải tạo nâng cấp hệ thống đường giao thông, hệ thống thủy lợi, lưới điện, xây dựng các công trình vệ sinh công cộng, đào tạo nghề cho nông dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ dựa vào các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh tại địa phương…

Chính quyền địa phương phải tổ chức lấy ý kiến của người dân về quy hoạch XD NTM, đồng thời phải tổ chức công bố quy hoạch chung cho người dân biết và góp ý kiến tham gia.

N. HÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận