Thứ hai, 18/06/2018 01:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Công bố thanh tra toàn diện DA trên báo đảo Sơn Trà và Khu đô thị quốc tế Đa Phước

06/12/2017, 18:02 (GMT+7)

Đoàn thanh tra gồm 17 người, do ông Nguyễn Quang Thía, Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.

17-38-58_nnvn_1 Một dự án tạm đình chỉ xây dựng trên báo đảo Sơn Trà

Sáng 6/12, tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà; thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước , TP Đà Nẵng.

Theo đó, việc thanh tra toàn diện nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình tại văn bản số 2796/VPCP-NN ngày 13/9/ 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Văn bản số 9973/VPCP-V.I ngày 19/9/2017 về thanh tra tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà của TP Đà Nẵng.

Đoàn thanh tra gồm 17 người, do ông Nguyễn Quang Thía, Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2003 – 2016. Khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời gian thanh tra trong vòng 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày 06/12/2017. 

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận