Chủ nhật, 17/02/2019 04:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Công chức tư pháp, hộ tịch

15/03/2013, 08:03 (GMT+7)

Tôi muốn luật gia cho biết thêm nhiệm vụ của công chức hộ tịch và cán bộ văn hóa xã hội cấp xã được quy định như thế nào?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: buonmesau@gmail.com xin hỏi:

Tôi muốn luật gia cho biết thêm nhiệm vụ của công chức hộ tịch và cán bộ văn hóa xã hội cấp xã được quy định như thế nào? Tôi có con đang học về ngành luật thì khi ra trường có thể về xã làm các công việc tư pháp được không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thì nhiệm vụ của công chức tư pháp, hộ tịch được quy định như sau:

Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật; Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn cấp xã; Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã; Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND cấp xã giao.

Nhiệm vụ của công chức Văn hóa - xã hội: Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn cấp xã; Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội...

Hai công việc này thường tuyển dụng những người đã học các chuyên ngành về ngành luật, ngành văn hóa, và ngành nội vụ.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận