Thứ sáu, 26/04/2019 05:08 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Công chức và viên chức

12/06/2013, 09:13 (GMT+7)

Xin luật gia nêu rõ văn bản nào quy định công chức hay viên chức?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: tothamct@gmail.com xin tư vấn:

Tôi hiện là công chức (chuyên viên) ở cơ quan cấp tỉnh (Chi cục thuộc Sở). Nay tôi được phân công về làm phó trưởng trạm ở cấp huyện (trạm là cơ quan trực thuộc Chi cục), mà vị trí này được quy định là viên chức. Như vậy khi tôi về công tác tại trạm huyện thì tôi là công chức hay viên chức? Văn bản nào quy định?

Trả lời:

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 20/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định những người là công chức hướng dẫn về trường hợp người được giao quyền trưởng, giao phụ trách đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức cấu thành đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chỉ có người đứng đầu được quy định là công chức thì những người được giao quyền trưởng đơn vị hoặc giao phụ trách đơn vị chưa được xác định là công chức, trừ trường hợp đang là công chức ở các cơ quan khác được điều động về.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập mà người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành đơn vị sự nghiệp công lập được quy định là công chức:

- Trường hợp cấp phó của người đứng đầu, cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành hoặc công chức ở các cơ quan khác được điều động về và giao quyền trưởng đơn vị, giao phụ trách đơn vị hoặc tổ chức cấu thành thì được xác định là công chức.

- Trường hợp viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập đó hoặc đơn vị sự nghiệp công lập khác được điều động về, giao quyền trưởng đơn vị, giao phụ trách đơn vị hoặc tổ chức cấu thành thì chưa được xác định là công chức.

Từ quy định trên bạn đã là công chức được điều động về giữ cấp phó ở đơn vị sự nghiệp thì bạn vẫn được xác định là công chức.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận