Thứ bảy, 23/06/2018 11:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cộng dồn thời gian công tác

17/07/2013, 10:03 (GMT+7)

Hiện nay, tôi là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, chỉ có sổ quân nhân phục viên chuyển ngành (nhập ngũ từ tháng 2/1975, phục viên tháng 12/1980, tổng thời gian là 5 năm 10 tháng).

Bạn đọc gửi từ hòm thư: ndanpthinh_68@yahoo.com.vn xin hỏi:

Hiện nay, tôi là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, chỉ có sổ quân nhân phục viên chuyển ngành (nhập ngũ từ tháng 2/1975, phục viên tháng 12/1980, tổng thời gian là 5 năm 10 tháng). Với hồ sơ là sổ quân nhân, phục viên chuyển ngành nêu trên, tôi có đủ căn cứ để được cộng nối thời gian tham gia trong quân đội để tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không? Rất mong chuyên mục sớm hồi âm trong tháng 7/2013 để tôi tiện theo dõi.

Trả lời:

Theo Luật BHXH và các Nghị định của Chính phủ quy định về BHXH cũng như Nghị định 92 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường.

Đối với trường hợp của ông, ông đã có thời gian công tác trong quân đội, sau phục viên, xuất ngũ về địa phương. Khi về phục viên ông đã nhận các chế độ đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ.

Về thời gian công tác ở xã phường, ông chưa nêu; ông tham gia công tác ở xã từ thời gian nào, do đó chưa biết ông đóng BHXH đến nay được bao lâu. Nếu ông đã đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ thời gian đóng BHXH thì BHXH căn cứ vào thời gian công tác trong quân đội để cộng dồn thời gian công tác trong quân đội cho ông nhưng ông phải nộp lại khoản tiền mà ông đã hưởng khi phụ viên, xuất ngũ.

Nói tóm lại, khi tính thời gian đóng BHXH cho người lao động khi nghỉ hưu thì trách nhiệm của cơ quan BHXH và cơ quan chủ quản sẽ vận dụng chính sách pháp luật về BHXH, chính sách đối với người có thời gian tham gia kháng chiến để tính toán, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Trong trường hợp chưa đủ thời gian đóng BHXH thì Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc người lao động đóng tự nguyện. Đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ còn được hưởng các chế độ theo Quyết định 142 và các chế độ khác. Do vậy, ông cần mang hồ sơ lên Phòng Nội vụ huyện để hỏi và sẽ được trả lời cụ thể.

LG: MINH HƯƠG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận