Thứ hai, 27/05/2019 08:22 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cộng dồn thời gian đóng BHXH trong quân đội

27/01/2015, 06:10 (GMT+7)

Tại Nghị định 153/2013 ngày 8/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68 ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ doaikn@yahoo.com hỏi:

Tôi đang làm việc tại một HTX NN đã tham gia đóng bảo hiểm từ năm 2003, đã tham gia nghĩa vụ quân sự được 4 năm từ (0979-1983), nhưng không được cộng thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự vào thời gian đóng bảo hiểm, trong khi đó những người khác cùng tham gia nghĩa vụ quân sự như tôi làm việc ở UBND xã thì được cộng vào thời gian đóng BHXH.

Mong luật gia trả lời giúp tôi như vậy có đúng hay không và tôi cần phải làm gì? Xin trân thành cảm ơn.

Trả lời:

Tại Nghị định 153/2013 ngày 8/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68 ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, tại Khoản 14 Điều 50 được bổ sung như sau:

“Quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, DN Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc các DN thuộc các thành phần kinh tế có tham gia đóng BHXH bắt buộc cả năm chế độ mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH”.

Từ quy định nêu trên, anh có 5 năm tham gia trong quân đội và xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, nhưng anh lại chưa nêu rõ anh có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp theo quyết định 62/2011(bộ đội đóng quân ở vùng biên giới Lào, Capuchia..) hay không.

Vì vậy anh cần xem lại thời gian anh tham gia quân đội nhưng phải có đủ các điều kiện để được hưởng các chế đội chính sách theo các quyết định sau (47/2002; 290/2005; 92/2005; 142/2008; 38/2010; 53/2010 và Quyết định 62/2011).

Nếu anh chưa đủ các điều kiện tại các quyết định như vừa nêu thì anh sẽ không được tính cộng dồn thời gian tham gia trong quân đội với thời gian đóng BHXH sau này để tính năm đóng BHXH khi nghỉ hưu. Vì vậy anh không thể so sánh với các đồng nghiệp khác được.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận