Thứ sáu, 26/04/2019 06:50 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Công khai chế độ đãi ngộ cán bộ trên Internet

17/01/2014, 09:06 (GMT+7)

Các chế độ, chính sách đãi ngộ cán bộ công chức sẽ được công khai bằng nhiều hình thức, trong đó có đưa lên mạng Internet và các phương tiện thông tin đại chúng.

Các chế độ, chính sách đãi ngộ cán bộ công chức sẽ được công khai bằng nhiều hình thức, trong đó có đưa lên mạng Internet và các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo quyết định vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thông qua nhiều hình thức.

Ngoài việc công bố trong các kỳ họp thường niên của cơ quan, đơn vị, tổ chức hay phát hành ấn phẩm, niêm yết tại trụ sở cơ quan, khu dân cư thì có thể thực hiện bằng cách đưa lên trang thông tin điện tử, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, Internet...

Theo quyết định của Thủ tướng, toàn bộ đãi ngộ với cán bộ, công chức (trừ chế độ, chính sách thuộc danh mục bí mật nhà nước) đều buộc phải công khai. Ảnh minh họa

Quyết định cũng nêu rõ 6 nội dung công khai. Thứ nhất, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước. Thứ hai, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

Thứ ba, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Thứ tư, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan Nhà nước tại xã, phường, thị trấn.

Thứ năm, chế độ sử dụng lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tiền lương, tiền thưởng, khấu trừ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động. Thứ sáu, các chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức (trừ các chế độ, chính sách thuộc danh mục bí mật nhà nước).

Căn cứ vào nội dung, mục đích, thời điểm công khai, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hình thức công khai đối với các nội dung thực hiện theo quy định cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý và người dân. Việc công khai phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân nào không thực hiện đúng các quy định của quyết định thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 20/3/2014.

(Theo VnExpress)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận