Chủ nhật, 21/07/2019 03:27 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Công nhận SX thử lúa MT18cs

05/11/2013, 10:34 (GMT+7)

Giống lúa MT18cs do ThS Trần Văn Mạnh, ThS Lê Thị Cúc và KS Nguyễn Thị Mơ (Trung tâm KKN giống, sản phẩm cây trồng miền Trung chọn tạo).

Cục Trồng trọt vừa ra quyết định công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới và cho SX thử giống lúa MT18cs trong các vụ xuân muộn, HT và mùa sớm tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Giống lúa MT18cs do ThS Trần Văn Mạnh, ThS Lê Thị Cúc và KS Nguyễn Thị Mơ (Trung tâm KKN giống, sản phẩm cây trồng miền Trung chọn tạo).

Đây là giống lúa ngắn ngày, TGST vụ ĐX từ 90 - 92 ngày, vụ HT 80 - 85 ngày, ngắn hơn giống đối chứng P6 đột biến 3 - 4 ngày và ngắn hơn Khang dân 18 từ 15 - 20 ngày.

MT18cs ít nhiễm rầy nâu, đạo ôn, khô vằn, cứng cây, chịu hạn khá và thích ứng rộng trên nhiều loại đất và mùa vụ khác nhau. Năng suất bình quân vụ HT 59 tạ/ha, vụ ĐX 61,8 tạ/ha, chất lượng gạo khá, dạng hạt trung bình có thể SX 3 vụ/năm.

 

MP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận