Thứ tư, 29/01/2020 11:55 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Công tác VSATTP của Hà Nội năm 2012

24/05/2012, 10:58 (GMT+7)

Mục tiêu: Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và của người tiêu dùng...

1. Mục tiêu:

- Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và của người tiêu dùng.

- Khống chế ngộ độc thực phẩm dưới 8 ca/trên 100.000 dân, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố.

- Nâng cao năng lực quản lý đảm bảo chất lượng ATTP

- Nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm đảm bảo chất lượng ATTP

- Phát triển các vùng trồng rau an toàn, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản sạch bệnh.

- Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh rau, quả an toàn, sản phẩm thủy sản, thịt gia súc gia cầm sạch.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng ATTP các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường.

- Phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm về ATTP trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

2. Chỉ tiêu cơ bản

- 100% ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được tập huấn và hiểu biết đúng về quản lý ATTP; phấn đấu 100% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tập huấn, phổ biến kiến thức và hiểu biết thực hành đúng về ATTP; 90% người tiêu dùng có hiểu biết đúng về ATTP.

- 100% vụ ngộ độc thực phẩm được điều tra, xử lý kịp thời.

- 100% cán bộ làm công tác ATTP cấp thành phố; quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cập nhật kiến thức về quản lý, chuyên môn kỹ thuật về ATTP.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP toàn thành phố đạt 70%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm sản, thủy sản đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đạt 100%.

- Các quận nội thành, mỗi phường có từ 1-2 cửa hàng kinh doanh rau an toàn và mỗi huyện ngoại thành có từ 1-2 cửa hàng kinh doanh rau an toàn, thực phẩm sạch.

- Duy trì và phát triển vùng rau an toàn với quy mô đạt 4.000 ha

- 100% chợ loại I, II kiểm soát được nguồn gốc và chất lượng thực phẩm. 90% gia súc, gia cầm tại các chợ loại III được kiểm soát vệ sinh thú y.

- Kiểm tra 100% các cơ sở sản xuất, sơ chế, bảo quản rau, quả, chè tập trung. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống tuyến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được kiểm tra, trong đó 80% đạt vệ sinh ATTP.

KN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận