Thứ hai, 27/01/2020 02:00 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Công ty Cà phê 719 đạt doanh thu gần 97 tỷ đồng

06/01/2020, 18:29 (GMT+7)

Trong năm 2019, Công ty Cà phê 719 đã có sự phát triển tốt, đạt tổng doanh thu khoảng 97 tỷ đồng. 

Ông Hoàng Sỹ Dũng, Giám đốc Công ty cà phê 719, cho biết công ty đã thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ngày 6/1, Công ty Cà phê 719 đóng tại xã Ea Kly (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020.

Theo lãnh đạo đơn vị, trong năm 2019, công ty đã thực hiện được trên 13 nghìn tấn lúa với tổng doanh thu khoảng 97 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch). Lợi nhuận trước thuế ở vào khoảng 1,2 tỷ đồng và nộp vào ngân sách nhà nước 2,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn làm tốt công tác giao khoán và sử dụng đất đai theo phương án khoán mới theo Nghị định 168/2016/CP giai đoạn 2018-2022.

Ông Hoàng Sỹ Dũng, Giám đốc Công ty Cà phê 719, cho biết, ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển đời sống người lao động trong đơn vị, bảo toàn vốn Nhà nước, Công ty luôn thực hiện các tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước tới người lao động.

Trong năm 2020, công ty phấn đấu thực hiện gieo trồng khoảng 1.700ha lúa với tổng sản lượng ước khoảng 13,1 nghìn tấn, tổng giá trị đạt 86 tỷ đồng. Tổng doanh thu của năm 2020 dự kiến đạt 92 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế là 1 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước cao hơn năm 2019.

NGỌC THĂNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận