Thứ tư, 21/08/2019 03:24 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Công ty TNHH Cao su Việt Lào hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 2017

11/01/2018, 15:07 (GMT+7)

Năm 2017, mặc dù thị trường và thời tiết không thuận lợi nhưng với sự đoàn kết nhất trí của CB – CNV và sự điều hành linh hoạt của Ban lãnh đạo, Công ty TNHH Cao su Việt Lào đã hoàn thành toàn diện và vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao.

 

Trong đó: sản lượng khai thác: 17. 544 tấn đạt 113, 19%; sản lượng chế biến: 16.394 tấn; năng suất vườn cây: 1,93 tấn/ha, đạt 114,85%. Sản lượng tiêu thụ: 17.780,67 tấn, tổng doanh thu: 654,487 tỷ đồng, đạt 103,64%. Lợi nhuận trước thuế: 120,909 tỷ, đạt 170,74%. Lợi nhuận sau thuế: 105,212 tỷ, đạt 107,79%.

Nhờ hiệu quả sản xuất kinh doanh nên Công ty đã chăm lo tốt đời sống cho người lao động với mức lương bình quân 7,082 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, lương bình quân gián tiếp: 12,614 triệu/người/tháng, tăng 12,58%; lương bình quân trực tiếp: 6,775 triệu/người/tháng, tăng 10,23%.

Ông Ngô Quyền – Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Công ty hiện có 2. 755 CB-CNV, trong đó có 2.365 là người Lào.

Do được đào tạo, rèn luyện cũng như chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần nên CB-CNV người Lào gắn bó mật thiết với Công ty vì cuộc sống của họ ổn định, khá giả hơn trước. Công ty đã làm thay đổi hoàn toàn tập tục của họ. Nhiều người là công nhân cạo mủ giỏi đạt danh hiệu cấp Ngành. Có người trưởng thành là cán bộ tổ đội, nông trường, Cán bộ quản lý của Công ty.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận