| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 05/12/2020 - 16:14

Kinh tế

Cty Cao su Hà Tĩnh chế biến, tiêu thụ 2.950 tấn mủ cao su

Thứ Sáu 06/12/2013 - 09:59

Sau 2 con bão mạnh cuối năm gây thiệt hại nặng nề, đến nay tại Cty Cao su Hà Tĩnh toàn bộ vườn cây bị ảnh hưởng, nhà cửa, đường sá giao thông bị hư hỏng đã được khắc phục ổn định tiếp tục SXKD.

Sau 2 con bão mạnh cuối năm gây thiệt hại nặng nề, đến nay  tại Cty Cao su Hà Tĩnh toàn bộ vườn cây bị ảnh hưởng, nhà cửa, đường sá giao thông bị hư hỏng đã được khắc phục ổn định tiếp tục SXKD.

Về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013, TGĐ Cty Trần Ngọc Sơn cho biết, sản lượng mủ khai thác đạt 2.574 tấn, chế biến 2.700 tấn mủ thô, tiêu thụ 2.950 tấn, doanh thu ước đạt trên 120 tỷ đồng.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/cty-cao-su-ha-tinh-che-bien-tieu-thu-2950-tan-mu-cao-su-d118623.html

Báo Nông Nghiệp